Přehled

Školitel: Tereza Kůdelová

Výměník tepla z polymerních dutých vláken, který je velmi atraktivní alternativou stávajících kovových výměníků tepla, se skládá ze stovek či tisíců polymerních dutých vláken. Vzhledem k tomu, že vlákna mají malé vnější průměry (cca 1mm vnější průměr) s tloušťkou stěny kolem 0,1mm, je výsledný tepelný odpor působený materiálem výměníku nízký. To vede k efektivnímu polymernímu výměníku tepla. Tento výměník tepla přináší takové výhody jako je nízká hmotnost, snadná tvarovatelnost a obrobitelnost. Další obrovskou výhodou těchto výměníků je jejich korozivzdornost a chemická odolnost. Použití polymeru pro konstrukci aktivních teplosměnných ploch umožňuje aplikaci v oblastech, kde není možné použít standardní kovové tepelné výměníky.
Při výrobě různých chemikálií dochází k termickým reakcím, proto je nezbytně nutné při řízení těchto reakcí teplo dodávat či odebírat. Z povahy některých chemických produktů není možné použít kovové výměníky a je nezbytně nutné použít polymerní výměníky, aby se zabránilo chemické reakci mezi kovem a produktem. Tyto výměníky jsou však konstruovány z trubek větších průměrů a tedy i silnějších stěn teplosměnných ploch. Cílem dizertační práce je zmapovat oblasti aktuálního použití polymerních výměníků v chemickém průmyslu, ověřit vlastnosti stávajících komerčně dostupných produktů a navrhnout konkurenceschopnou alternativu v podobě výměníku tepla z polymerních dutých vláken pro tyto aplikace. K dosažení tohoto cíle je třeba vyvinout a ověřit jeho optimální konstrukci.

Poznámka:

Řešení problematiky je finančně a materiálně zajištěno. Studium je navázáno na řešení výzkumných projektů. Předpokládá se možnost vypsání mimořádného stipendia a absolvování zahraničních studijních stáží.

Kontakt:

https://www.heatlab.cz/contact-us/