Přehled

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Výkonného manažera/ky PR fakulty

 

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:

Výkonný manažer PR fakulty, úvazek 1,0

Požadavky na uchazeče:

●             vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský stupeň)

●             praxe v oboru

●             orientace v oboru výtvarného umění a designu

●             dobrá znalost českého a anglického jazyka

●             dobré organizační, administrativní a komunikační schopnosti

●             schopnost formulovat myšlenky a napsat popularizační text

●             schopnost redakce webového rozhraní a sociálních sítí

●             řidičský průkaz skupiny B

 

Výhodou uchazeče je:

●             znalost regionální kulturní scény a lokálních specifik

 

Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:

  •                     Přihlášku
  •                  Profesní životopis
  •                  Portfolio realizovaných aktivit
  •                  Úředně ověřené doklady o vzdělání
  •                  Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

 

Informace o výběrovém řízení

Během výběrového řízení představí uchazeči vlastní přístupy a plány pro práci na této pozici.

Výše úvazku: 100%

Předpokládaný nástup: 01. 10. 2022

Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Nabízíme: 

●          příjemné a klidné pracovní prostředí

●          zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí

●          další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů,  rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

 

Pracovní náplň

Mezi hlavní činnosti výkonného manažera/manažerky na FUD patří:

·                     Ve spolupráci s proděkanem spoluodpovědnost za externí komunikaci, udržování dobrých  vztahů se

zástupci institucí, škol, médií a odbornou i laickou veřejností.

·                     Spolupráce s marketingovým a PR oddělením univerzity.

·                     Spolupráce na propagaci výstavních a prezentačních akcí fakulty.

·                     Spolupráce na organizaci akcí pro veřejnost, jako např. dnů otevřených dveří, či Letní školy.

·                     Spolupráce na vypracovávání a realizování komunikační strategie fakulty.

·                     Příprava a realizace propagačních článků, tiskových zpráv a zveřejnění inzercí.

·                     Tvorba a správa aktualit na fakultním webu, aktualizace webu a správa sociálních sítí.

·                     Správa obrazového archívu fakulty

·                     Aktualizace informací o FUD na webových stránkách Studyart.cz.

 

_______________________________________________________________________________

Bližší informace:

Případné další dotazy zasílejte na e-mailovou adresu tajemníka fakulty pana Mgr. Miroslava Matouška: miroslav.matousek@ujep.cz

 

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů
o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/11/Souhlas-GDPR-11-2021.docx zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo
e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 31. 08. 2022

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.