Přehled

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • VP 3 Projektový manažer, VP 3 Administrativa projektu LERCO (m/ž)

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ (LERCO, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003), Výzkumný program 3 (Modelování a simulace).

 

Spolufinancováno Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí.

 

Typ systemizovaného místa

 • manažer I

 

Předpokládaný nástup

 • 1. července 2023 (případně dle dohody)

 

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 100% (případně dle dohody)

 

Pracovní smlouva

 • doba určitá (po dobu trvání projektu LERCO)

 

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

 

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

 

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • vysokoškolské vzdělání, preferován přírodovědný směr
 • Ph.D. titul v oboru chemická fyzika, biofyzika, fyzika materiálů nebo příbuzném oboru výhodou
 • zkušenosti s administrací projektů
 • praxe v akademické sféře alespoň 2 roky
 • prokazatelné výsledky vědecké činnosti zaměřené na výše uvedené obory výhodou
 • znalost MS Office na pokročilé úrovni, psaní všemi deseti výhodou
 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky, výhodou znalost na úrovni B2
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • komunikační a organizační dovednosti
 • spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost, zejména s ohledem na dodržování pravidel a termínů projektů
 • pozitivní, samostatný a tvůrčí přístup k práci, schopnost týmové práce
 • schopnost operativně řešit zadané úkoly, ochota učit se nové věci

 

Popis pracovního místa

 • kompletní organizační a administrativní podpora realizace odborných aktivit výzkumného programu
 • podpora řízení výzkumného programu, koordinace činností v jednotlivých aktivitách
 • komunikace s vedením projektu, dalšími výzkumnými programy a popř. poskytovatelem dotace
 • kontrola čerpání rozpočtu a způsobilosti nákladů výzkumného programu
 • agenda související s čerpáním finančních prostředků výzkumného programu včetně výběrových řízení
 • koordinace přijímání nových zaměstnanců a doktorských studentů
 • příprava průběžných zpráv a podkladů pro schůzky
 • podpora grantových aktivit výzkumného programu

 

Požadované dokumenty (v českém nebo v anglickém jazyce):

 

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu lucie.malovcova@osu.cz  nejpozději do 12. června 2023.

 

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Děkanka Přírodovědecké fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.

 

Kontakt:

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta

personální oddělení

Bc. Lucie Malovcová

Chittussiho 10

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail: lucie.malovcova@osu.cz

telefon: 553 46 2107