Přehled

V programu Management a manažerská ekonomie se vědecké aktivity doktorandů soustřeďují na taková témata, jakými jsou strategie podniku v evropském kontextu, inovační strategie multinacionálních firem, restrukturalizace a revitalizace podniků, řízení růstu start-upů, řízení hodnoty firmy, podnikání rodinných firem, řízení logistických řetězců, vedení lidí v multikulturním prostředí, ekonomická evaluace kulturních organizací a další.

Studijní plán programu se skládá ze tří oblastí, kterými jsou studijní povinnosti, požadavky na tvůrčí činnosti a další povinnosti (zahraniční stáž, výuka, získání bodů za další odborné aktivity a výstupy).

Studijní program je akreditován v českém i v anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě. Standardní doba studia jsou 4 roky.

V případě zájmu kontaktujte doc. Danielu Pauknerovou (daniela.pauknerova@vse.cz).
Více informací na https://fph.vse.cz/uchazeci/doktorske-studium/.
Přihlášky naleznete na https://insis.vse.cz/prihlaska/.
Termíny příjmu přihlášek naleznete na https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/.

https://fph.vse.cz/uchazeci/doktorske-studium/