Přehled

Práce je zaměřena na studium vlivu parciálního tlaku oxidu uhličitého na kinetiku, reakční mechanizmus a termodynamiku vzniku aktivovaného komplexu u procesu suché karbonatace oxidu vápenatého připraveného kalcinací vápna nebo dolomitu. Studován bude také vliv příměsí a teploty zpracování, tzv. tvrdosti výpalu, na tento proces.

Školitel prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d