Přehled

Kontaminace složek životního prostředí mikroplasty patří k jednomu z nejdiskutovanějších environmentálních témat. Mezi málo studovaná témata v této oblasti patří vliv mikroplastů na kvalitu půdy a její ekosystémové funkce. Cílem této práce je testovat vliv vybraných mikroplastů na produkční a mimoprodukční funkce půdy, přičemž důraz bude kladem na možný priming efekt způsobený jejich inkorporací do půdní matrice.

Školitel prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d