Přehled

Program Hospodářská politika připravuje pracovníky pro vědecká, výzkumná a pedagogická pracoviště, pro vysoké posty ve státní správě, pro výkon funkcí ve všech oblastech decizní sféry, pro ratingové instituce, pro činnost demokratických samosprávních institucí včetně politických stran. Absolventi programu mimo uvedené oblasti mohou získat uplatnění v nadnárodních a mezinárodních institucích.
Cílem studia programu Hospodářská politika je získat a prohloubit znalosti ve všech uvedených oblastech a zároveň umět aplikovat tyto znalosti pro konkrétní hospodářsko-politická doporučení. Studium programu Hospodářská politika spočívá v úspěšném absolvování předmětů zabývajících se filozofickými a metodologickými východisky společenských věd, makroekonomickou analýzou a makroekonomickou regulací, makroekonomickou prognózou, mikroekonomickými aspekty dopadů používání makroekonomické politiky. Student bude od 1. ročníku zapojován do výzkumných a pedagogických aktivit Národohospodářské fakulty VŠE.

V případě zájmu kontaktujte doc. Karla Zemana (karel.zeman@vse.cz).

Více informací na https://nf.vse.cz/homepage/zajemci-o-studium/doktorske-studium-2/obecne-informace-pro-uchazece/.

Přihlášky naleznete na https://insis.vse.cz/prihlaska/.
Termíny příjmu přihlášek naleznete na https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/.

https://nf.vse.cz/homepage/studenti/doktorske-studium/