Přehled

Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na místo – funkci:

Vedoucí oddělení mechatronických systémů a robotiky

Máte zájem vést specializované pracoviště a rozvíjet své VaV činnosti v rámci zajímavých mezinárodních či národních projektů nebo v rámci spolupráce s významnými zástupci aplikační sféry? Zrealizujte své plány v nově postavené budově Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) disponující moderním vybavením, přátelským prostředím a sympatickým kolektivem, navíc v atraktivním prostředí Libereckého kraje. Zapojte se do výzkumu na CxI. Budete formovat Oddělení mechatronických systémů a robotiky, které se zabývá automatizační technikou, mechatronickými systémy a robotikou při řešení vědeckovýzkumných projektů a zakázek pro průmyslové aplikace.

Charakteristika:

 • odpovědnost za vedení a koordinaci činností oddělení
 • systematické řízení lidských zdrojů oddělení
 • řízení odborných a finančních aktivit oddělení
 • inicializace přípravy nových projektů a zakázek smluvního výzkumu oddělení
 • realizace stávajících projektů a zakázek smluvního výzkumu oddělení
 • zajištění rozvoje, využití a péče o přístrojové vybavení oddělení
 • podíl na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti daného oddělení
 • sebevzdělávací aktivity

Požadované dovednosti:

 • praxe v oboru konstrukce strojů a zařízení se zaměřením na robotiku a mechatronické systémy, počítačové modelování
 • zkušenosti s působením ve výzkumu v průmyslové nebo akademické sféře
 • schopnost systémové koordinace práce výzkumných týmů a vedení pracovníků
 • schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů, zodpovědnost
 • publikační a mezinárodní aktivity ve výše uvedené vědecké činnosti
 • zkušenosti s přípravou a realizací projektů VaV
 • znalost anglického jazyka na minimální úrovni B2
 • znalost ČJ nebo závazek splnění testu na úrovni A1 do 6 měsíců od nástupu
 • spolehlivost v dodržování stanovených termínů
 • schopnost týmové spolupráce
 • praxe na obdobné vedoucí pozici výhodou

Požadované vzdělání:

 • ukončené VŠ vzdělání strojní inženýrství, popř. mechatronika
 • min. titul Ph.D. či jeho zahraniční obdoba z oblasti konstrukce strojů a zařízení
 • doc. nebo prof. titul v příbuzném oboru výhodou

Pracovní poměr:

 • předpokládaný úvazek 100 %, případně dle dohody, min. ovšem 50 %
 • 6 měsíců zkušební doba
 • funkční období od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2025, případně dle interních předpisů nebo dohody

Termín nástupu:

 • leden 2022, případně dle dohody

Mzdové zařazení:

 • mzdová třída C3 (R3) nebo C4 (R4) dle Vnitřního mzdového předpisu TUL a dosažených výsledků a prokázaných zkušeností
 • příplatek za vedení a výkon funkce dle Vnitřního mzdového předpisu TUL
 • možnost přiznání mzdového příplatku dle výsledků práce

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 • zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
 • 6 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • závodní stravování
 • univerzitní mateřská školka
 • dětský koutek pro děti batolecího věku
 • možnost ubytování v ubytovacích zařízení Technické univerzity v Liberci
 • jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole a školení
 • zdarma sportovní aktivity (např. tenis, sauna, posilovna) v objektech univerzity,
 • zdarma plavání v libereckém bazénu
 • zvýhodněné telefonní tarify

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty v českém nebo anglickém jazyce:
a)  stručný životopis

b)  doklady o ukončeném vzdělání příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech, příp. hodnocení z předchozího pracoviště

c)  stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti v oboru

d)  zkušenosti s působením ve výzkumu, vedení kolektivu pracovníků a výzkumných týmů

e)  přehled řešených projektů, publikační činnost a mezinárodní aktivity

f)  doklad o znalosti anglického jazyka na úrovni min. B2 nebo ekvivalent (v případě nedodání bude znalost ověřena při ústním pohovoru)

Výběrové řízení proběhne v prvním kole formou posouzení doručených dokumentů, v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informování nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení výběrového řízení.

Výsledek výběrového řízení je zveřejněn na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/) Neúspěšní uchazeči se mohou do 5 pracovních dnů od zveřejnění odvolat k řediteli Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a požádat o přezkum výsledků.

Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději do 15. 10. 2021 e-mailem nebo poštou na níže uvedenou adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

 

Kontaktní osoba: Ing. Alena Šírková, Personální oddělení
e-mail: volnamista@tul.cz

Výběrové řízení na výše uvedené místo je od 15. 09. 2021 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/), na portálu MPSV (viz: https://www.uradprace.cz/volna-mista-v-cr), na portálu EURAXESS: (http://www.euraxess.cz/) a na portálu https://www.researchjobs.cz/

CxI je držitelem ocenění HR AWARD, disponuje tedy svou vlastní OTM-R Politikou, resp. dokumentem Nábor pracovníků založený na principech otevřenosti, transparentnosti a zásluhových kritériích, který uchazečům zaručuje správné postupy CxI při výběru nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici. Zároveň je na CxI respektováno uznávání kvalifikace dle legislativy v ČR, resp. dle Zákona č. 18/2004 Sb., ale také uznávání neformální kvalifikace.

Na konkrétní výsledek výběrového řízení týkající se daného uchazeče je možné se dotazovat prostřednictvím e-mailu hr.cxi@tul.cz, a to do 7 kalendářních dnů od data odeslání informace o výsledku danému uchazeči.