Přehled

Rektor Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici

Vedoucí odboru pro vědu a výzkum

Odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK zabezpečuje úkoly univerzity v těchto oblastech: vědecko-výzkumná činnost, tvůrčí a ediční činnost, akademické kvalifikace a mezinárodní vědecká spolupráce.

Náplň práce:

Řídí Odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK řídí, motivuje a rozvíjí tým odboru vědy a výzkumu na rektorátu UK. Má zodpovědnost za následující oblasti:

 • Sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce
 • Hodnocení tvůrčí činnosti univerzity
 • Koordinace, řízení a administrativní zajištění univerzitních programů na podporu vědy a výzkumu a vnitřního grantového systému univerzity
 • Koordinace a řízení rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum
 • Pravidla a proces udělování cen pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemské i mezinárodní), vědeckopedagogických titulů a vědeckých hodností
 • Spolupráce v oblasti mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, vč. programů EU v této oblasti
 • Zabezpečení činnosti vědecké rady univerzity
 • Metodické řízení útvarů pro vědeckou činnost na fakultách, zodpovídá za poskytování poradenství v agendách, jež jsou pracovní náplní odboru
 • Stanovení rozpočtu odboru pro vědy a výzkum a jeho naplňování

Co od Vás očekáváme?

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Alespoň 5 let zkušeností v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, zkušenosti v oblasti koordinace projektů ve vědě a výzkumu
 • Vaší výhodou je zkušenost z mezinárodních či národních vědeckovýzkumných institucí, znalost problematiky financování vědy a výzkumu na veřejné vysoké škole
 • Manažerské dovednosti
 • Koncepční myšlení, komplexní přístup
 • Zkušenost s vedením týmu
 • Výborné komunikační dovednosti v českém i anglickém jazyce

Co Vám nabízíme?

 • Práci ve vysoce prestižní instituci
 • Finanční ohodnocení odpovídající významu a náročnosti pozice
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dni osobního volna za rok
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy (Rektorát UK)
 • Flexibilní pracovní dobu, možnost střídavé práce z domova a z kanceláře
 • Široké možnosti dalšího vzdělávání
 • Stravenky/příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění
 • Další zajímavé zaměstnanecké benefity (slevy u partnerů UK, účast na akcích pořádaných UK, možnost rekreace v objektech UK, Multisport kartu…)

Žádost o zařazení do výběrového řízení zasílejte elektronicky na adresu osobni@ruk.cuni.cz. K žádosti přiložte, prosím, Váš strukturovaný životopis, motivační dopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.