Přehled

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici vedoucí / vedoucího Katedry sociologie na Institutu sociologických studií.

Náplň práce:

 • vedení Katedry sociologie
 • koordinace tvůrčí a vzdělávací činnosti katedry
 • zodpovědnost za rozvoj katedry a dále za kvalitu vzdělávací činnosti
 • přímé řízení zaměstnanců zařazených na katedře a kontrola plnění jejich úkolů
 • plnění dalších úkolů stanovených vnitřními předpisy fakulty, opatřeními děkana nebo pokyny ředitele

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium v oboru sociologie, sociální antropologie či příbuzných oborech (vyšší vědeckopedagogická hodnost vítána)
 • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru
 • odpovídající publikační a tvůrčí činnost
 • zkušenost s vedením pracovního kolektivu
 • výborná znalost anglického jazyka v mluvené i psané formě
 • schopnost výuky v anglickém jazyce

Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 1 (40 hod./týden)
 • předpokládaný nástup 1. 1. 2024
 • širokou škálu zaměstnaneckých benefitů (stravenky nebo stravenkový paušál vyšší hodnoty, příspěvek na školku, příspěvek na roční kupón pražské MHD, příspěvek na penzijní a / nebo životní připojištění, příspěvek na benefitní karu Multisport a další. Benefity se řídí platnými vnitřními předpisy fakulty.)

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • akademický životopis
 • přehled publikační činnosti
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (netýká se těch, kteří již byli nebo jsou aktuálně zaměstnáni na FSV UK a jejich vzdělání bylo v minulosti ověřeno personálním oddělením)
 • koncepci rozvoje katedry pro období 2024-2027, jejíž součástí bude především koncepce pedagogické a výzkumné činnosti a výhled rozvoje v personální oblasti katedry

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 31. 10. 2023 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „Vedoucí katedry sociologie ISS“.

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.