Přehled

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/ho Katedry severoamerických studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Náplň práce:

 • řízení pracovního kolektivu katedry
 • řízení administrativní agendy katedry
 • organizace výuky
 • vlastní vědecko-výzkumná činnost
 • vedení přednášek a seminářů
 • působení v komisích, vedení studentů a posuzování studentských prací

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání s titulem Ph.D. a vyšší
 • publikační činnost v oboru
 • zkušenost s řízením vědeckých a pedagogických týmů, vedením domácích i zahraničních projektů a mezinárodní spoluprací
 • vynikající znalost angličtiny v mluvené i psané formě
 • znalost češtiny na odborné komunikační úrovni.

Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 1,0 (40 hodin týdně)
 • předpokládaný nástup 1. 4. 2023
 • širokou škálu zaměstnaneckých výhod

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • akademický životopis včetně přehledu publikační činnosti
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • koncepci rozvoje badatelské, organizační a pedagogické činnosti Katedry severoamerických studií IMS v souladu s Koncepcí rozvoje IMS 2023-2026, Dlouhodobého záměru FSV UK a UK

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 20.3.2023 na emailovou adresu kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „vedoucí KSAS IMS “.

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.