Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení č. j. OU-71319/25-2024 na pozici

vedoucí/ho Katedry psychologie

(profesor*ka/docent*ka/odborný*á asistent*ka s funkčním zařazením na pozici vedoucí/ho Katedry psychologie na dobu 2 let)

 

Požadavky obecné:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru;
 • jmenování profesorem*kou nebo docentem*tkou, případně vědecká hodnost Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru;
 • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe;
 • publikační činnost v oboru;
 • schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VVŠ;
 • EU research level – R2 – Recognized, případně R3 – Established/R4 – Leading (research group);
 • organizační schopnosti;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost českého jazyka, min. na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Předpokládaný termín zahájení výkonu funkce:

 • 1. listopadu 2024, popř. dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů  (nedokládají stávající zaměstnanci FF OU);
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe (nedokládají stávající zaměstnanci FF OU);
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti (nedokládají stávající zaměstnanci FF OU);
 • přehled odborné publikační činnosti (nedokládají stávající zaměstnanci FF OU);
 • koncepce rozvoje katedry a studijních programů dle požadavků uvedených ve struktuře odpovídající příloze „Projekt rozvoje pracoviště“;
 • motivační dopis.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Dokumenty uvedené výše prosím doručte elektronicky na adresu: personalniFF@osu.cz, a to do 13.7.2024.

Závěrečná ustanovení

Děkan Filozofické fakulty OU si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané uchazeče a rovněž právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může zrušeno nebo vyhlášeno opakovaně.

Kontakt:

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Mgr. Michala Šoferová

Personalistka

Reální 3, 701 03 Ostrava