Přehled

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení následující volné pozice:

 • Vedoucí katedry informatiky a počítačů

Předpokládaný termín nástupu je 1. července 2023 (nebo dohodou).

Výše uvedené volné pracovní místo je otevřeno pro akademické pracovníky již zaměstnané na Přírodovědecké fakultě i pro externí uchazeče.

Předpokládaná výše úvazku: 1,0 (100%)

Požadavky:

 • Minimálním požadavkem je jmenovací řízení (habilitace*) ke jmenování docentem – ukončené nebo probíhající, nebo jeho zahraniční ekvivalent. Uchazeč může také prezentovat své docentské pracovní zkušenosti nebo zkušenosti s vedením katedry nebo s vedením výzkumné skupiny;
 • průvodní dopis vysvětlující motivaci uchazeče na konkrétní pozici;
 • profesní životopis;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborné praxi;
 • akademické publikace a projekty žadatele, na kterých se podílel;
 • Záznam scientometrických parametrů podle WoS;
 • Mezinárodní výzkumný profil uchazeče na úrovni R3;
 • koncepce rozvoje resortu (krátkodobá na dva roky, střednědobá na pět let);
 • schopnost komunikovat v českém jazyce;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Uchazeči o tyto pozice zašlete požadované dokumenty na kontaktní e-mailovou adresu tak, aby byly doručeny nejpozději  2. června 2023 do 12:00.

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení:

 • český

Věcné konzultace jsou možné prostřednictvím e-mailu: zuzana.vaclavikova@osu.cz

Formální informace lze získat na oddělení lidských zdrojů: linda.krivova@osu.cz.

Všechny požadované dokumenty je třeba zaslat elektronicky na následující e-mailovou adresu: linda.krivova@osu.cz

Přihlášky podané jinak nebudou akceptovány.