Přehled

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení následující volné pozice:

 • Vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie

Předpokládaný termín nástupu je 1. července 2023 (nebo dohodou).

Výše uvedené volné pracovní místo je otevřeno pro akademické pracovníky již zaměstnané na Přírodovědecké fakultě i pro externí uchazeče.

Předpokládaná výše úvazku: 1,0 (100%)

Požadavky:

 • Minimálním požadavkem je jmenovací řízení (habilitace) ke jmenování docentem – ukončené nebo probíhající, nebo jeho zahraniční ekvivalent. Uchazeč může také prezentovat své docentské pracovní zkušenosti nebo zkušenosti s vedením katedry nebo s vedením výzkumné skupiny
 • Průvodní dopis vysvětlující motivaci uchazeče na konkrétní pozici
 • Profesní životopis
 • Akademické publikace a projekty žadatele, na kterých se podílel
 • Koncepce rozvoje resortu (krátkodobá na dva roky, střednědobá na pět let)
 • Záznam scientometrických parametrů podle WoS
 • Mezinárodní výzkumný profil uchazeče na úrovni R3 – Established Researcher
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborné praxi
 • Schopnost komunikovat v českém jazyce
 • Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Uchazeči o tyto pozice zašlete požadované dokumenty na kontaktní e-mailovou adresu tak, aby byly doručeny nejpozději 2. června 2023 do 12:00.

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení:

 • český

Věcné konzultace jsou možné prostřednictvím e-mailu: zuzana.vaclavikova@osu.cz

Formální informace lze získat na oddělení lidských zdrojů: lucie.malovcova@osu.cz.

Všechny požadované dokumenty je třeba zaslat elektronicky na následující e-mailovou adresu: lucie.malovcova@osu.cz

Přihlášky podané jinou formou, než je uvedeno výše, nebudou akceptovány.