Přehled

Datum: 17. 9. 2020

Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici vedoucí Katedry ekonomie FIM UHK.

Požadavky:

  • profesor, docent nebo Ph.D., resp. CSc. v odpovídajícím oboru;
  • organizační a řídící schopnosti.

Požadované dokumenty:

  • motivační dopis;
  • profesní životopis;
  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání v oboru;
  • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti;

Předpokládaný termín nástupu: 1. prosince 2020

Výše úvazku: 1,0

Požadované dokumenty zasílejte v obálce viditelně označené „Výběrové řízení FIM“ nejpozději do 20. října 2020 na adresu: Univerzita Hradec Králové, děkan Fakulty informatiky a managementu, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3.

Děkan FIM UHK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Zdroj: https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/verejne-informace/personalni-vyberova-rizeni-a-souteze/fim-vedouci-katedry-ekonomie