Přehled

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího katedry alternativního a loutkového divadla DAMU (1 místo) (a současně pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci zároveň místo pedagoga oboru)

Lhůta pro podání přihlášek – do 7. srpna 2019 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – vedoucí KALD“

 

Termín konání výběrového řízení: první polovina září 2019

Termín nástupu do funkce vedoucího katedry (pro mimofakultní uchazeče též do pracovního poměru): 1. 10. 2019

 

Mzdové zařazení podle Vnitřního mzdového předpisu AMU.

 

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU: Vedoucí Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU (a současně pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci zároveň místo pedagoga oboru)

Požadované doklady k VŘ na vedoucího KALD DAMU –  zaslat s přihláškou:

  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • zpracovaný návrh koncepce řízení katedry na čtyřleté funkční období (max. 3 strany A4)

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/867/

Zdroj: https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/867/