Přehled

Děkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucí/ho ateliéru Design interiéru Fakulty umění a designu UJEP

 

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:

1/vedoucí ateliéru Design interiéru

Kvalifikační požadavky: 

 • Předložení portfolia a referencí o dosavadní tvůrčí činnosti v oboru
 • VŠ vzdělání a dlouhodobá praxe v oboru, titul Ph.D., doc. nebo prof. preferován
 • Návrh koncepce zaměření a rozvoje ateliéru
 • Dobrá znalost anglického jazyka
 • Morální bezúhonnost

Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby

Předpokládaný nástup: 01. 01. 2024

Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Nabízíme: 

 • příjemné a klidné pracovní prostředí
 • zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
 • další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, pracovní stáže v rámci Erasmu, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru:

 • V rámci výběrového řízení uchazeči představí formou prezentace svou dosavadní práci v oboru a návrh koncepce zaměření a rozvoje ateliéru.

K přihlášce přiložte: 

 • Profesní životopis a ohlasy na svou práci
 • Portfolio (v elektronické formě)
 • Koncepci zaměření a rozvoje ateliéru – (v elektronické podobě, ve formě textového dokumentu)
 • Doklady o vzdělání
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti

___________________________________________________________________________________________

Bližší informace:

Dotazy k procesu výběrového řízení: tajemník FUD UJEP Mgr. Miroslav Matoušek: miroslav.matousek@ujep.cz;

Dotazy k dosavadní koncepci ateliéru: děkanka FUD UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.: zdena.koleckova@ujep.cz

 

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 31. 10. 2023.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.