Přehled

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Správce uživatelských aplikací

 

Pracoviště: Cetrum informatiky UJEP v Ústí nad Labem
Pracovní úvazek: 1,0

Náplň práce:

 • instalace operačních systémů a jejich reinstalace PC, obnova dat, profylaktické prohlídky IT zařízení
 • detekce technických závad IT zařízení, odborná pomoc při řešení poruch, odstranění technických poruch s ohledem na záruční a reklamační podmínky dodavatele IT zařízení
 • zajištění servisu pracovníkům UJEP i v jiných lokalitách mimo prostory CI /ostatní budovy UJEP/
 • jednoduché činnosti zajišťující fyzickou aktivitu počítačové sítě, úpravy síťových rozvodů
 • správa evidence přesunu výpočetní techniky po servisním zásahu
 • instalace uživatelských programů, celouniverzitních systémů, antivirových programů apod.
 • evidence servisních zásahů a další pracovní výkony v RT systému
 • poradenství v oblasti IT
 • správa antivirového systému NOD, licence, aktualizace
 • správa, údržba a schopnost ovládat audio-video techniku v aulách UJEP

Požadujeme:

 • min. SŠ vzdělání
 • znalost Aj na úrovni čtení technické dokumentace výhodou
 • zájem o výpočetní, kancelářskou, audio a video techniku
 • ochota dále se vzdělávat -> ve všem potřebném tě zaučíme a proškolíme

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr s úvazkem 1,0
 • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení
 • mzdové rozpětí 24.000 – 35.000,- (dle zkušeností a znalostí)
 • možnost spolupráce na projektech
 • nástup možný IHNED, případně dle dohody

 

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u pana Ing. Romana Vaibara, MBA, Ph.D. na tel. č. 475 286 240.

Přihlášky s profesním životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou do 15. 11. 2019 na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem, e-mail: hana.havlova@ujep.cz.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 341, e-mail: hana.havlova@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo vybrat si uchazeče.