Přehled

Umělá inteligence se stává součástí všech lidských činností. Tento trend se uplatňuje i oblasti softwarového inženýrství. Cílem této disertační práce je analyzovat využívání metod umělé inteligence v oblasti softwarového inženýrství. Provedená systematická analýza praktického nasazení i předchozího výzkumu povede k tomu, že budou stanoveny oblasti, kde se využívá umělá inteligence při tvorbě software. Cílem práce je navrhnout metodický rámec a konkrétní techniky, které povedou k využívání umělé inteligence v rámci softwarového inženýrství.

Zaměřit se lze na jednotlivé oblasti mezi které patří analýza nasazení a vývojových týmů, komplexitu kódu, predikci chyb, identifikaci rizik nebo stanovení nákladů a celá řada dalších aplikací.

Na základě analýzy pak bude vypracován a ověřen metodický rámec a zejména budou identifikovány oblasti v softwarovém inženýrství, kde mají metody umělé inteligence největší potenciál.

Pro bližší informace a dotazy kontaktujte přímo školitele na adrese rsilhavy@utb.cz