Přehled

Kvalifikační požadavky:

·         ukončená habilitace v oboru politologie nebo příbuzném oboru;

·         zaměření na Latinskou Ameriku či Afriku výhodou;

·         předpoklad garantování studijních programů;

·         relevantní vědecká a publikační činnost v oboru;

·         znalost kvantitativní nebo kvalitativní metodologie;

·         znalost anglického jazyka a schopnost v něm přednášet;

·         schopnost týmové spolupráce a organizační dovednosti.

Požadované dokumenty:

·         motivační dopis;

·         profesní životopis;

·         přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně seznamu publikací;

·         kopie dokladů o VŠ vzdělání v oboru či příbuzném oboru.

Nabízíme pracovní poměr ve výši úvazku 1,0 (případně dle domluvy) na jeden rok s očekáváním jeho prodloužení. Smluvní plat a motivační systém odměňování za publikační činnost. Předpokládaný termín nástupu je květen 2023, případně dle domluvy.

Bližší informace podá vedoucí Katedry politologie Dr. Milan Hrubeš (milan.hrubes@uhk.cz).

Požadované dokumenty zašlete na email ff.personalni@uhk.cz nebo písemně na adresu: Univerzita Hradec Králové, děkanát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, nejpozději do 14. dubna 2023.

Osobní pohovory se budou konat 19. dubna 2023.

Děkan FF UHK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.