Přehled

Anotace: U polymerních materiálů jsou mechanické vlastnosti ve srovnání s kovy horší a jsou silně teplotně a časově závislé. Teplotní odolnost je nízká, teplotní roztažnost je desetinásobně větší než u kovů. Nevýhodou je dále hořlavost, povětrnostní a fyzikální stárnutí. Některé plasty jsou navlhavé, podléhají korozi za napětí, jsou vrubově citlivé, propustné pro nízkomolekulární látky, bobtnají nebo se i rozpouštějí v selektivních rozpouštědlech. Všechny nevýhody se ovšem dají omezit nebo eliminovat vhodnou volbou aditiv, plniv, vyztužujících vláken, kopolymerací, přípravou polymerních směsí nebo chemickými modifikacemi. Práce je zaměřena na výzkum a vývoj tepelně stabilních kompozitních materiálů na bázi reaktoplastu. Výzkum a vývoj bude realizován na katedře obrábění a montáže a katedře materiálu.

Školitel: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/