Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, č. j. OU-71750/25-2024, na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

Tenure track výzkumník II (systemizovaná pozice Výzkumník II nebo III) v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048

Datum nástupu:

·        1. 10. 2024, nebo dle dohody.

Pracovní úvazek:

·        100 %.

Jazyk výběrového řízení:

·        čeština/angličtina.

Mzdové podmínky:

·        dle Vnitřního mzdového předpisu OU. Nabízíme vynikající a mezinárodně srovnatelnou mzdu, která umožní kvalitní život v České republice.

Náplň práce:

·        řešení či spoluřešení složitých vědeckovýzkumných/vývojových úkolů v projektu Refresh;

·        spolupráce ve výzkumném týmu a s domácími a partnerskými výzkumníky;

·        aktivní publikační činnost podle požadavků oboru a v souladu s požadavky projektu Refresh;

·        zajišťování financování výzkumu (podávání grantů, vyhledávání možností smluvní spolupráce na výzkumu).

Požadavky:

–        minimálně 5 let po získání Ph.D.;

–        EU research level: R2 – Recognized / R3 – Established;

–        vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru sociologie;

–        publikační činnost v daném oboru (minimálně 7 výstupů v databázích WoS/SCOPUs, C nebo B);

–        H-index (WoS/Scopus) minimálně 2, nebo Scholar 4, případně doložitelných 30 citací vlastních prací;

–        zkušenost s řešením grantových projektů a/nebo realizace zahraničních stáží v souhrnné délce 3 měsíců;

–        znalost anglického jazyka, výborné komunikační dovednosti srovnatelné s úrovní B2;

–        znalost dalších cizích jazyků výhodou;

–        samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;

–        morální a občanská bezúhonnost;

–        schopnost spolupracovat na sociologických aspektech energetické tranzice s partnerskými univerzitami výhodou;

–        výzkumné zaměření a podání budoucích projektů v oblasti transformace komunity (např. vliv na rodinu, životní prostředí, mládež/starší dospělé, politické postoje, komunity) v důsledku změn na trhu práce v kontextu měnících se politických a ekonomických systémů velkého rozsahu. Kvalitativní a/nebo kvantitativní přístupy jsou vítány.

Nabízíme:

·        6 týdnů placené dovolené za kalendářní rok;

·        5 dní volna k léčení;

·        možnost částečné práce z domova;

·        pružnou pracovní dobu;

·        stravenky;

·        příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;

·        podporu sportovních aktivit prostřednictvím zaměstnaneckého programu MultiSport;

·        možnost využívat zdarma služby univerzitní knihovny;

·        zvýhodněné ceny mobilních tarifů v rámci zaměstnaneckého benefitního programu;

·        jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy;

·        firemní školku Elánek.

Zaujala vás naše nabídka?

Nejpozději do 4. 8. 2024 (včetně) nám v elektronické podobě na adresu PersonalniFF@osu.cz zašlete tyto dokumenty:

·        podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů;

·        motivační dopis;

·        profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;

·        kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;

·        přehled publikační činnosti;

·        návrh vědecko-výzkumné a publikační činnosti pro následující čtyři roky v dané oblasti (viz výše) v rozsahu max. 5 normostran.

 

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů.

Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení prodloužit, přerušit, zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH s reg. číslem CZ.10.03.01/00/22_003/0000048.