Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst

 

Tenure track výzkumník v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

 

·         Označení: Tenure track výzkumník

·         Typ systemizovaného místa: výzkumník III (neakademik)

 

Popis pracovní náplně pracovního místa

 

·         participuje na realizaci výzkumného programu SL 4 Analýza dopadu transformace na vzdělávání, lidské zdraví a​ psychiku​ v souladu s potřebami ostatních členů výzkumného týmu a partnerských pracovišť

·         podílí se jako člen týmu na základním a orientovaném výzkumu, zejména na společném interdisciplinárním bádání v oblasti společenských věd

·         analyzuje zahraniční teoretické koncepty zkoumané problematiky a výsledky relevantních výzkumů a mnohastupňových i multidimenzionálních opatření

·         participuje na výběru, specifikaci a pilotním ověřování výzkumných nástrojů

·         podlí se na výstupech projektu ve formě kvalifikovaných analýz o a vědeckých publikací

 

 

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 

·         R3 – established / R4 – Leading (research group)

 

Předpokládaná výše úvazku

 

·         0,1 úvazku

 

Kvalifikační a další předpoklady

 

·         absolvování doktorského studijního programu v oboru pedagogika/ psychologie/sociologie (vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent) u a získání dalšího kvalifikačního stupně akademického pracovníka

·         minimálně 5 let praxe v oboru/výzkumu po získání Ph.D.

·         autorství publikací v prestižních mezinárodních časopisech nebo dosažení jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci

·         H-index 2WOS/2SCOPUS

·         doložitelné zapojení do projektů základního/aplikovaného/smluvního výzkumu

·         znalost anglického jazyka, na úrovni B2, znalost dalších jazyků výhodou

·         samostatnost, odpovědnost a kreativní přístup k práci, schopnost pracovat v mezinárodním týmu

·         morální a občanská bezúhonnost

·         schopnost spolupracovat na pedagogických, psychologických a sociologických, aspektech dopadu transformace průmyslu na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve Společnosti 4.0

 

Předpokládané datum nástupu

 

·         1. 6. 2024, případně podle dohody

·         pracovní poměr na dobu určitou

 

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

 

·         motivační dopis

·         strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti

·         souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

·         doklady o dosažené kvalifikaci

 

Mzdové podmínky

 

·         dle Vnitřního mzdového předpisu OU

 

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do    15. 3. 2024   na adresu PersonalniPdF@osu.cz

 

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

·         český, anglický

 

 

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

 

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH s reg. číslem: CZ.10.03.01/00/22_003/0000048.