Přehled

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • Systémový analytik ICT

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu LERCO s reg. číslem CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, prostřednictvím Operačního programu spravedlivá transformace

Typ systemizovaného místa:

 • Specialista I

Předpokládaný nástup do pracovního poměru: červenec 2024 nebo dle dohody.

Předpokládaný pracovní úvazek:

 • 20 %, doba určitá, po dobu realizace projektu LERCO (max. do 31. 12. 2027).

Kvalifikační a další předpoklady:

 • ukončené VŠ vzdělání min. I. stupně v oboru informatika a příbuzných;
 • další vzdělání (Mgr. nebo Ph.D.) v oblasti fyzika nebo mechanika;
 • praxe v IT min. 5 let;
 • spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost, zejména s ohledem na dodržování pravidel a termínů projektů;
 • pozitivní, samostatný a tvůrčí přístup k práci;
 • schopnost operativně řešit zadané úkoly;
 • schopnost týmové práce;
 • zkušenost s prostředím vysokého školství výhodou;
 • zkušenost se zaváděním IT/IS do praxe a prací systémového analytika;
 • zkušenosti s procesem SW návrhu;
 • zkušenosti s analýzou dat;
 • zkušenost se strategickým řízením.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovní náplně pracovního místa:

 • podíl na řešení projektu LERCO CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, v rámci výzkumného programu VP 5 v podprogramu Humanoidní robot v medicíně;
 • analýza struktury SW a knihoven dozorujícího robota;
 • analýza vazby dozorujícího robota a rehabilitačního robota;
 • analýza implementace do oblasti telemedicíny;
 • koordinace práce při sběru a analýze dat (především o pohybu robota).

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 6 týdnů dovolené za kalendářní rok pro úvazek 1,0;
 • příležitostná možnost výkonu práce z domova;
 • využívání univerzitní knihovny zdarma.

Požadované dokumenty:

Datum a způsob doručení žádosti:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu: PersonalniLF@osu.cz nejpozději do 9. června 2024.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.