Přehled

Název doktorské práce:

Studium možností recyklace Li-Ion akumulátorů

Popis práce:

Práce se bude zabývat problematikou lithno-iontových akumulátorů z pohledu recyklace materiálů v nich použitých. V rámci práce se student seznámí s materiály používanými na elektrodách a jejich vlastnostmi. Budou studovány změny materiálu, ke kterým dochází během jejich užití a vliv působení ovzduší na tyto materiály při rozebrání akumulátoru. Následně budou na základě získaných informací pomocí vybraných marod recyklovány materiály používané na elektrodách s cílem dosažení co nejvyšší účinnosti tohoto procesu. Odůvodnění – V současné době dochází k prudkému rozvoji využití lithno-iontových akumulátorů v řadě oblastí v čele s elektromobilitou. V budoucnu bude nezbytné stále větší množství akumulátorů po konci životnosti zařízení, ve kterém byly použity zpětně odebrat a recyklovat. V současnosti je účinnost recyklačního procesu přibližně 50 %, přičemž toto číslo je do budoucna nezbytné zvýšit čímž se sníží ekologická zátěž při výrobě nových akumulátorů, zvýší nezávislost na dodávkách nových surových materiálů pro výrobu a zvýší celková udržitelnost této technologie.

Vedoucí práce:

Ing. Tomáš Kazda, Ph.D.

kazda@feec.vutbr.cz