Přehled

Školitel: Krčma František, doc. RNDr., Ph.D.

Studijní program: Fyzikální chemie

Podání přihlášky: 30. 4. 2020

Cílem práce je chemická analýza produktů, které vznikají působením elektrických výbojů v plynných směsích.