Přehled

Firma Biolytics s.r.o. , česká biotechnologická společnost zabývající se vývojem a zaváděním nových biotechnologických produktů na trh, hledá do své laboratoře v Biology Parku Brno, a.s. spolupracovníky, kteří by se chtěli podílet na řešení výzkumných projektů zaměřených na praktické využití bakteriofágů.

Nabízíme práci v mikrobiologické laboratoři (příprava médií, optimalizace kultivačních podmínek, kontrola růstu, stanovení PFU, vytipování vhodného nosiče kompatibilního s fágy, ověřování vhodných metodik pro kontrolu produktů, sledování stability) pro studenta/studentku, laboranta/laborantku nebo případně absolventa/absolventku formou dohody o provedení práce (DPP) případně dohody o pracovní činnosti (DPČ) s perspektivou následné dlouhodobé spolupráce (brigáda při studiu, diplomová či dizertační práce) a následně i možného trvalého pracovního poměru.

Webová stránka: http://biolytics.cz/

Případné dotazy a odpovědi zasílejte, prosím, na adresu: vavrova.marie@volny.cz