Přehled

Anotace: Chytré materiály se stále častěji uplatňují v oblasti zachycování, ukládání a opětovného uvolňování hmoty a tepla. Existuje celá řada aplikací chytrých materiálů od zachycování plynů až pro ukládání různých forem energie. Předmětem výzkumu bude popis procesu a jeho zdokonalení s ohledem na účinnost a opakovatelnost. Výzkum se bude rovněž věnovat skutečnosti, že chytré materiály ztrácejí svoje vlastnosti během jejich využívaní. Hlavní pozornost bude věnována materiálu TiO2 a podobných materiálů užívaných v oblasti výrobních technologií a ukládání tepla. Jednotlivé části práce budou zahrnovat návrh experimentů, výběr vhodných měřících metod, sestavení matematických modelů a jejich verifikaci.

Školitel: prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/