Přehled

Řada vodných polutantů se vyskytuje v odpadových vodách ve formě rozpuštěných solí, které se velmi obtížně z vodného prostředí separují bez přívodu značných množství energií. Práce bude zaměřena na alternativní způsoby technologií separací rozpuštěných solí z vodného prostředí bez použití rovnovážné destilace nebo tlakové membránové separace.

Školitel prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d