Přehled

Školitel: doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.

Anotace: V poslední době vzniklo několik nových klasifikačních algoritmů, které umožňují vyvážit predikční sílu s interpretovatelností. Mezi tyto přístupy se řadí zejména algoritmy Scalable Bayesian Rule Lists (Yang et al, 2016), Bayesian Rule Sets (Wang et al, 2017) a Interpretable Decision Sets (Lakkaraju et al, 2016). Jejich spojujícím prvkem je, že vytvářené modely jsou složeny ze snadno srozumitelných IF-THEN pravidel. Cílem dizertační práce je analýza vybraných nově navržených „pravidlových“ klasifikátorů. Dalším cílem je jejich srovnání s modelově agnostickými vysvětlujícími algoritmy, jako je LIME (Ribeiro, et al 2016), kombinovanými s neuronovými sítěmi nebo jinými „black-box“ modely, jako je např. algoritmus random forest. Součástí výzkumu mohou být též uživatelské experimenty prováděné pomocí crowdsourcingových platforem.

Další informace o programu Aplikovaná informatika na FIS VŠE jsou na https://fis.vse.cz/doktorske-studium/aplikovana-informatika/.

Pokud jde o finanční zabezpečení studia, vedle řádného (nárokového) stipendia se doktorand může dále ucházet o stipendijní podporu prostřednictvím podávání projektů k interní grantové agentuře VŠE, účasti v nadstavbových fakultních podpůrných stipendijních programech, a může také získat mimořádné stipendium za významné publikace. Katedra v oblasti zaměření disertace rovněž opakovaně podává národní i mezinárodní projektové návrhy k externím agenturám; v případě získání projektu (dosavadní příklady viz https://kizi.vse.cz/english/research-projects/) může být studium podpořeno i z takového zdroje.

Vedle své hlavní náplně, tj. zpracování doktorské disertační práce v oblasti svého zaměření, doktorand plní i další standardní povinnosti doktorského programu: složení čtyř předepsaných zkoušek (z propedeutických i tematicky zaměřených předmětů), průběžné obhajoby a státní doktorské zkoušky, plnění publikačních minim, aktivní účast na fakultním doktorandském semináři.

FIS VŠE nabízí pro mimopražské doktorandy ubytování na svých kolejích, a další studentské výhody.

Zájemci ať kontaktují doc. Kliegra e-mailem (tomas.kliegr@vse.cz), a to s alespoň dvoutýdenním předstihem před květnovou, resp. lednovou, uzávěrkou přihlášek do doktorského studia, viz https://fis.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni/.