Přehled

Současná medicína má k dispozici dříve netušené technologické možnosti udržování a prodlužování lidského života. Ovšem ne každý z technicky dostupných postupů je pro konkrétního pacienta nutně přínosem (objektivně nebo/a subjektivně). Rozhodování na konci života (end-of-life decision making) představuje množství různých klinických modalit rozhodování a různých způsobů rozhodování (pacient, lékaři, příbuzní…). Základní otázkou tak je, kdo a podle jakých kritérií rozhoduje o aplikování medicínského postupu v dané klinické situaci. Cílem práce je prozkoumat problematiku rozhodování na konci života, přičemž uchazeč si konkretizuje oblast zkoumání a zaměří se na některou/některé z terapeutických modalit jako například „marná léčba“, dystanázie, kategorizace léčby (WD, WH), terminální weaning, terminální sedace. Zaměření a odpovídající metodologii pak specifikuje v návrhu svého disertačního projektu (podávaného spolu s přihláškou).

Rozhodovani_na_konci_zivota_-_Kure
Zdroj: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/nabidka_temat/bioetika/Rozhodovani_na_konci_zivota_-_Kure.pdf