Přehled

Rada Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., vyhlašuje v souladu s § 18, odst. 2, písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky veřejné výzkumné instituce.

ÚMV nyní hledá zájemce či zájemkyni o pozici Ředitele / Ředitelky.

Datum začátku a konce funkce: květen 2023 až květen 2028

Kandidát/-ka by měl/-a prokázat:

 • Ph.D. v oboru společenských nebo humanitních věd, mezinárodních vztahů nebo příbuzných oborů
 • zkušenosti se strategickým a rozpočtovým řízením
 • zkušenosti s výzkumem
 • zkušenosti s veřejným vystupováním
 • zkušenosti s financováním třetími stranami
 • pracovní znalost českého a anglického jazyka

Kandidát/-ka předloží:

 • strukturovaný životopis prokazující předpoklady ve výše uvedených oblastech
 • návrh koncepce dalšího směřování a rozvoje ÚMV (v rozsahu do pěti normostran)
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z Rejstříku trestů
 • čestná prohlášení podle § 17, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a doloží splnění podmínek zákona 451/1991 Sb.

Předpokládaná měsíční mzda: 72 500 Kč brutto
Předpokládaná doba nástupu: květen 2023

Ústav mezinárodních vztahů se řadí k zaměstnavatelům podporujícím rovné příležitosti.

Jak se přihlásit?

Přihlášku do výběrového řízení je třeba doručit ve vytištěné i elektronické formě. Obě verze přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 30. září 2022 na e-mailovou adresu jobs@iir.cz a na poštovní adresu:

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3
118 50 Praha 1

Přihlášky budou označeny (na obálce dopisu a v předmětu emailu) slovy: „Ředitel / Ředitelka ÚMV, v. v. i. – výběrové řízení“.

Rozhodující pro dodržení termínu je datum doručení přihlášky na uvedenou poštovní i emailovou adresu. Kandidáti a kandidátky vybraní Radou ÚMV, v. v. i., budou přizvání k ústnímu pohovoru.

Pomůže vám: Lenka Karbanová