Přehled

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd.

Náplň práce:

 • vedení Institutu ekonomických studií (dále jen institut)
 • koordinace tvůrčí a vzdělávací činnost institutu a jeho součástí
 • zodpovědnost za rozvoj institutu a jeho součástí a dále za kvalitu vzdělávací činnosti
 • zodpovědnost za hospodaření se svěřenými finančními prostředky a jejich hospodárné využití
 • přímé řízení hospodářsko-správních, technických a odborných pracovníků, kteří zajišťují administrativní chod institutu
 • plnění dalších úkolů stanovených vnitřními předpisy fakulty

Požadavky:

 • akademická nebo vědecká hodnost (min. Ph.D. a ekvivalentní či vyšší)
 • minimálně pětiletá pedagogická a vědecká praxe v oboru ekonomická studia
 • odborné aktivity včetně kvalitní publikační a grantové činnosti
 • zkušenost s řízením pracovního kolektivu a orientace v akademickém prostředí
 • práce s úvazkem 1,0 (40 hodin týdně)
 • výbornou znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem

Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 1,0 (40 hodin týdně)
 • předpokládaný nástup 1. 1. 2024
 • širokou škálu zaměstnaneckých benefitů (stravenky nebo stravenkový paušál vyšší hodnoty, příspěvek na školku, příspěvek na roční kupón pražské MHD, příspěvek na penzijní a / nebo životní připojištění, příspěvek na benefitní karu Multisport a další; benefity se řídí platnými vnitřními předpisy fakulty)

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • profesní životopis
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (netýká se těch, kteří již byli nebo jsou aktuálně zaměstnáni na FSV UK a jejich vzdělání bylo v minulosti ověřeno personálním oddělením)
 • koncepci rozvoje institutu pro období 2024 až 2027, jejíž součástí musí být především koncepce pedagogické a výzkumné činnosti
 • motivační dopis

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 5. 10. 2023 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „Ředitel / ředitelka IES“.

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.