Přehled

Rada Instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (dále VÚVeL), vyhlašuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 2, písm. h) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) výběrové řízení na obsazení funkce

Ředitel/ka

Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

VUVeL-Reditelka2020