Přehled

Společnost: PrimeCell Group
Pozice: Projektový manažer – Dotace
Druh PP: Práce na IČO, DPP

PrimeCell Group je skupina biomedicínských společností zabývající se vývojem a klinickým testováním biologických léčivých přípravků a medicínských technologií, které mění genové a buněčné vlastnosti tak, aby se podpořila obnova postižených tkání a orgánů. Samostatným směrem je vývoj inovativních metod, materiálů a postupů umožňujících preklinické a klinické testování moderních technologií. Skupina zahrnuje několik dceřiných společností (PrimeCell Advanced Therapy, a.s.; PrimeCell Bioscience, a.s., BioHealing, s.r.o.; Národní centrum tkání a buněk, a.s.; apod.), kterých cílem je zlepšit zdraví a kvalitu života lidí.

Popis pozice:

Hledáme dynamického a zkušeného projektového manažera, který se přidá k našemu týmu. Hlavní úlohou bude spolupracovat s projektovým oddělením a vědeckým oddělením na plánování, koordinaci a řízení projektů v oblasti výzkumu a inovacích. Projektový manažer bude k dispozici pro spolupráci na ad hoc bázi, tj. pouze v situacích, kdy budeme potřebovat jeho odborné znalosti a dovednosti pro konkrétní úkoly nebo projekty. Dále bude poskytovat případné konzultace a podporu při administraci projektů a dalších potřebných oblastech.

Požadavky:

 • Zkušenosti se spravováním projektových žádosti o dotace, ideálně v oblasti výzkumu a inovacích
 • Administrace dotačních projektů – řízení dotačních projektů udělených skupině PrimeCell ze strany poskytovatele dotace po stránce odborné i administrativní
 • Schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s různými odděleními
 • Časová flexibilita
 • Schopnost úspěšně řídit projekty od jejich začátku po dokončení
 • Schopnost pracovat samostatně a pod tlakem
 • Vynikající organizační a analytické schopnosti
 • Schopnost poskytovat konzultace a podporu v rámci projektové administrace a dalších oblastí podle potřeby

Výhody:

 • Práce v perspektivním oboru v dynamicky se rozvíjející společnosti na zajímavých a smysluplných projektech
 • Flexibilní pracovní režim, který umožňuje pracovat pouze na ad hoc bázi, podle aktuálních potřeb
 • Odměna založená na odpracovaných hodinách, což umožňuje flexibilitu
 • Možnost využít své odborné znalosti a dovednosti na konkrétních úkolech a projektech, které vyžadují okamžitou pozornost nebo specifické schopnosti

Nástup: možný ihned