Přehled

Centrum informatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně právě hledá nového kolegu

na pozici programátor / vývojář aplikací

Požadavky:

$uchazec = CTENAR_INZERATU;

If (ma_Zakladni_Znalost_Programovani($uchazec) &&

znalost_Skriptovaciho_Jazyka($uchazec) &&

zkusenosti_Ze_Spravy_Informacnich_Systemu($uchazec) &&

analyticke_a_technicke_mysleni($uchazec) &&

znalost_principu_pouzitelnosti_a_pristupnsti_webovych_aplikaci_a_jejich_zabezpeceni_proti_zneuziti($uchazec) &&

zajem_o_obor_ochota_ucit_se_nove_veci($uchazec) &&

schopnost_prace_v_tymu($uchazec )&&

vzdelani_technickeho_oboru_se_zamerenim_na_informacni_technologie($uchazec) &&

!criminal($uchazec) &&

dobra_komunkativnost_slusne_jednani($uchazec) &&

odborna_praxe_vitana($uchazec) &&

samostatnost_sebevzdelani($uchazec))

{createCV($uchazec);

mailto(„anita.venclova@ujep.cz“, „Zájem o pracovní místo“, „Mám zájem nastoupit na pozici programátora!“);}

Pracovní náplň:

pragramovani_drobnych_webovych_aplikaci_a_jejich_sprava_sprava_integrace_systemu;

sprava_integrace_univerzitnich_systemu;

vyvoj_a_sprava_aplikaci_manazerskeho_informacniho_systemu;

Platová třída dle vnitřních předpisů N10 ( (7530)16 , (9C40)16 )

Je ti všechno jasné? Tak to patříš mezi nás J

Oceníme :

·         Základní znalost programování např:  PHP5, Java, HTML/HTML5, SQL, CSS, JavaScript (jQuery, Ajax)

·         Výhodou znalost skriptovacího jazyka (Perl, Python)

·         Výhodou zkušenosti ze správy informačních systémů

·         Analytické a technické myšlení

·         Znalost principů použitelnosti a přístupnosti webových aplikací a jejich zabezpečení proti zneužití

·         Zájem o obor, ochota učit se nové věci

·         Schopnost práce v týmu

·         Vzdělání technického oboru se zaměřením na informační technologie

·         Trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)

·         Dobrá komunikativnost, slušné jednání

·         Samostatnost, sebevzdělávání

·         Odborná praxe vítána

Pracovní náplň:

Programování drobných webových aplikací a jejich správa, správa integrace systémů, správa knihovního systému ARL.

·         Správa integrace univerzitních systémů

·         Podpora uživatelů

·         Vývoj a správa aplikací manažerského informačního systému.

Platová třída dle vnitřních předpisů N10.

 

Přihlášky s odborným životopisem, kopiemi dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx a zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na radka.krumplova@ujep.cz nejpozději do 30. 04. 2021.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 316, e-mail: radka.krumplova@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju