Přehled

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na lékařskou imunologii

Předpokládaný nástup: leden 2024 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek: 40%

Kvalifikační a další předpoklady:

  • VŠ vzdělání lékařského směru;
  • jmenování docentem/profesorem v oboru lékařská mikrobiologie nebo v příbuzném oboru, uznatelné dle platných předpisů ČR;
  • vědeckovýzkumná a publikační činnost v oboru;
  • odborná praxe v oboru;
  • znalost českého jazyka;
  • znalost anglického jazyka – B2;
  • EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group).

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno: český

Popis pracovního místa:

Profesor/ka nebo docent/ka zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem v doktorských studijních programech. Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů se zásadním významem pro jeho obor, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti. Dále se docent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz), strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 10. 12. 2023 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3 nebo na email: PersonalniLF@osu.cz .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.