Přehled

Již více než 20 let Metropolitní univerzita Praha nabízí inovativní, mezioborové a mezinárodně orientované vzdělání pro studenty z celého světa. Nabízíme více než dvacet bakalářských a magisterských programů v sociálních vědách a naše akademicky orientované studijní programy zasazují aplikovaný vědecký přístup do širšího mezinárodního rámce s cílem poskytovat vysoce kvalitní vzdělávání. Více než čtvrtina našich programů je nabízena v anglickém jazyce. Naší silou je mezinárodní spolupráce založená na síti více než 200 partnerských univerzit v celém světě.

Aktuálně hledáme kvalifikované experty do pozice:

Profesor / docent / odborný asistent s titulem Ph.D. či jeho ekvivalentem v programu Mediální studia

Metropolitní univerzita Praha přijme na katedru mediálních studií akademického pracovníka s kvalifikací profesor/docent/odborný asistent s titulem Ph.D. či jeho ekvivalentem se zaměřením na

  • psychologii a antropologii médií, sociální psychologii či teorii komunikace

NÁPLŇ PRACOVNÍ ČINNOSTI

  • výuka kurzů z oblasti sociologie médií, mediálních systémů, kvantitativních i kvalitativních výzkumných metod na bakalářském i magisterském stupni studia, resp. výuka kurzů z oblasti psychologie médií, antropologie médií, teorie komunikace (obě zaměření včetně výuky v AJ)
  • vedení a oponování závěrečných kvalifikačních prací
  • výzkumná a publikační činnost, usilování o získání externích vědecko-výzkumných grantů

POŽADUJEME

  • vysokoškolské vzdělání (titul Ph.D. či jeho ekvivalent)
  • případně jmenování docentem či profesorem v oblasti mediální a komunikační studia či sociologie, nebo v oborech příbuzných (není podmínkou)
  • odborná a publikační činnost

NABÍZÍME

  • úvazek 1,0
  • práci v motivujícím prostředí prestižní mezinárodně orientované univerzity
  • odpovídající mzdové ohodnocení

Nabídky s profesním životopisem včetně přehledu vědeckovýzkumných aktivit a publikační činnosti a kopií dokumentů potvrzujících dosažené vzdělání zasílejte na email: job@mup.cz