Přehled

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

přijme zaměstnance na nově vytvořenou pracovní pozici

Profesor / docent – Katedra informatiky

Náplň práce

 • vlastní vědecko-výzkumná činnost
 • příprava a realizace vlastních výzkumných projektů
 • garance odborných předmětů na Katedře informatiky
 • rozvoj spolupráce s ostatními výzkumnými skupinami na fakultě a na univerzitě
 • modernizace studijních programů informatiky, příprava akreditačních materiálů
 • popularizace informatiky v českém výzkumném prostoru
 • rozvoj spolupráce s absolventy informatiky a jejich potenciálními zaměstnavateli
 • spolupráce s českými a zahraničními výzkumnými institucemi v oboru

Požadujeme

 • ukončené habilitační nebo profesorské řízení v oboru informatika, výpočetní technika, kybernetika, aplikovaná matematika nebo příbuzném oboru
 • Případně započaté habilitační nebo jmenovací řízení
 • v případě, že uchazeč nebude mít ani zahájená řízení musí předložit dostatečně bohatou předchozí pedagogickou a vědeckou výzkumnou činnost a to především v posledních 5ti letech, která by umožňovala zahájení řízení nejpozději do roku 2024
 • samostatnou výzkumnou aktivitu doloženou odbornými publikacemi, zvanou účastí na konferencích či výsledky aplikovaného výzkumu
 • samostatnou pedagogickou aktivitu doloženou přehledem garantovaných předmětů a vedených diplomových či doktorských prací
 • zkušenosti s vedením projektů základního a/nebo aplikovaného výzkumu
 • schopnost samostatné tvůrčí a inovativní práce, schopnost vedení týmu
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka (min. úroveň B2)

Nabízíme

 • finanční podpora při budování výzkumného zázemí
 • možnost zapojení se do již běžících výzkumných projektů
 • garance evropských standardů daných Evropskou chartou pro výzkumníky, https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/charter-code-researchers
 • pracovní úvazek se smlouvou na dobu neurčitou (HPP), nástup možný ihned nebo dle dohody
 • atraktivní finanční ohodnocení a výkonnostní odměny dle karierního řádu fakulty.
 • flexibilní pracovní doba, 8 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování, zvýhodněné mobilní volání a bankovní služby, Microsoft Office zdarma do soukromých zařízení, možnost využití univerzitní školky
 • jazykové a zaměstnanecké kurzy
 • Startovací ubytování při relokaci z jiného regionu
 • V případě velmi kvalitních výsledků předchozí publikační činnosti či výsledků aplikovaného výzkumu možnost nástupního bonusu.

Písemné přihlášky (životopis a motivační dopis) posílejte elektronicky na jobs@prf.jcu.cz. Více informací na www.prf.jcu.cz .