Přehled

Předmětem disertační práce bude studium možností využití vybraných druhů mikroorganismů -bakterií, kvasinek i mikrořas a rovněž lékařských hub k efektivní produkci obohacené směsné biomasy vhodné do krmiv, kosmetiky a potravinových doplňků. Biomasa bude získána buď různými druhy kokultivací (/bakterie + kvasinky, kvasinky + řasy) nebo smícháním biomasy vybraných mikroorganismů kultivovaných na vhodných odpadních substrátech. Biomasa bude charakterizována jako celek, dále budou separovány a charakterizovány některé frakce a vybrané biomolekuly. Součástí práce je vývoj a optimalizace sady metod k posouzení komplexního účinku připravených směsí buněk na živé systémy. Bude sledován antioxidační účinek a antimikrobiální efekt na různých typech mikroorganismů. V rámci studia bezpečnosti, nezávadnosti a biologických účinků bude optimalizována baterie testů cytotoxicity na humánních buněčných kulturách s různými typy detekce. Extrakty budou rovněž stabilizovány enkapsulací do různých typů organických mikro- a nanostruktur. Bude provedena podrobná charakterizace aplikačních forem a testována jejich dlouhodobá stabilita v různých modelových i v reálných podmínkách i v kontaktu s lidským organismem.

Školitel prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d