Přehled

Školitel: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Anotace: Předzpracování dat je nejobtížnější a časově nejnáročnější krok celého procesu dobývání znalostí z databází. Účelem předzpracování je vybrat (nebo vytvořit) z dostupných dat ty údaje, které jsou relevantní pro zvolenou úlohu dobývání znalostí, a reprezentovat tyto údaje v podobě, která je vhodná pro zpracování zvoleným algoritmem. Cílem práce je i pro zvolenou aplikační oblast navrhnout metodiku předzpracování dat a navrhnout, implementovat a ověřit vhodné algoritmy pro předzpracování.