Přehled

Školitel: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

Anotace: Využití nástrojů Business Intelligence, datové analýzy a pokročilé statistické analýzy s cílem návrhů postupů, které povedou k odhalování potenciálních selhání výrobních zařízení a to dříve, než k nim dojde. Výstupem řešení by měl být ucelený obecný postup, který bude aplikovatelný v různých doménách a který povede k výše uvedenému cíli snížení ztrát plynoucích ze selhání výrobních zařízení.