Přehled

Školitel: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Anotace: V klasických expertních systémech jsou znalosti nejčastěji reprezentovány v podobě IF-THEN pravidel. Usuzování v těchto systémech je pak založeno na dedukci. Jako alternativu lze použít tzv. případové usuzování (Case-Based Reasoning), kde znalosti nají podobu typických případů a usuzování je založeno na myšlence analogie. Cílem práce je zmapovat základní přístupy k pravidlovému a případovému usuzování a k jejich integrování a navrhnout a ověřit různé strategie současného použití pravidlového a případového usuzování.