Přehled

Požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství, popř. oborově podobného
 • Jazyková úroveň světového jazyka C2
 • Jazyková úroveň druhého světového jazyka min. C
 • Praxe v oboru min. 5 let
 • Další min. kvalifikační požadavky podle vnitřních předpisů UK a UK FTVS na úrovni L1
 • Trestní bezúhonnost

K přihlášce je nutné přiložit

 • Doklady o dosaženém vzdělání
 • Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi
 • Kopie certifikace dosažení požadovaných jazykových úrovní
 • Platný výpis z rejstříku trestů
 • Zpracování koncepce strategického rozvoje pracoviště  ve strukturovaném formuláři podle pokynů na naleznete zde: https://drive.google.com/drive/my-drive

Písemné přihlášky a výše uvedené doklady posílejte do 30 dnů od uveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty v elektronické podobě na adresu: pavlisova@ftvs.cuni.cz

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby UK FTVS zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka fakulty