Přehled

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka/akademické pracovnice Katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Požadavky:

  • absolvent Ph.D. v oboru ekonomie či financí na univerzitě, která je v mezinárodních oborových žebříčcích srovnatelná či výše postavená než Univerzita Karlova
  • dlouhodobá zkušenost ze zahraničí v rámci Ph.D. či v rámci navazující akademické či výzkumné pozice
  •  minimálně 2 články v oborech ekonomie či financí publikované či přijaté k publikaci v časopisech indexovaných ve Web of Science

Nabízíme:

  • pracovní úvazek ve výši 0,2 (to jest 8 hodin týdně) na dobu dvou let
  • předpokládaný nástup 1. 1. 2021
  • pracovní náplň: vedení specializovaných přednášek a seminářů, tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti, vedení absolventských prací

Písemná přihláška musí obsahovat:

  • akademický životopis
  • přehled publikační činnosti
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 3. 10. 2020 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „AP Katedry evropské eko. integrace a hospodářské politiky IES“.

Zasláním svých dokumentů vyžadovaných pro písemnou přihlášku souhlasíte, aby Fakulta sociálních věd UK zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.