Přehled

Děkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Pracovník/pracovnice Centra výzkumu a podpory kulturních a kreativních odvětví

Počet volných míst: 1

Pozice: Pracovník/pracovnice Centra výzkumu a podpory kulturních a kreativních odvětví

Výše úvazku: 1,0 (100 %)

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2024 nebo dle dohody

Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Mzda: dle zkušeností a odborných kompetencí uchazeče 35 000 Kč až 40 000 Kč

Popis pracovní pozice

Odborný pracovník/pracovnice na dané pozici bude zejména zajišťovat chod nově vznikajícího Centra výzkumu a podpory kulturních a kreativních odvětví. Bude se podílet na vybudování centra a jeho následném provozu. Pracovník/pracovnice na této pozici bude také zajišťovat správu webového portálu centra (sběr textových, obrazových a audiovizuálních materiálů, které bude pro portál zpracovávat a zveřejňovat). Další aktivitou bude distribuce informačních materiálů v online prostoru (správa a péče o sociální sítě), základní technická správa centra a produkční činnost projektových aktivit.

Centrum bude poskytovat široce koncipovanou podporu aktérům a dalším subjektům působícím v kulturních a kreativních odvětvích na území Ústeckého kraje a bude zařazeno v rámci organizační struktury Fakulty umění a designu UJEP. Aktivity Centra se soustředí na celkovou podporu rozvoje konkrétních oblastí kulturních a kreativních odvětví, přípravu a realizaci vzdělávacích programů nabízejících rozvoj kreativních schopností a produkčních kompetencí aktérů působících v kulturních a kreativních odvětvích i popularizaci kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji.

Požadavky na uchazeče

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
zájem o aktuální dění v oblasti kultury severních Čech
dobrá znalost českého jazyka
znalost kancelářských softwarů a základní znalost grafických softwarů
základní znalost správy webu a chuť vzdělávat se v tomto oboru
orientace v online prostoru, zájem o správu sociálních sítí
zájem (popř. znalosti) o základní správu hardwarového a softwarového vybavení centra výhodou
znalost anglického jazyka odpovídající A2
organizační a komunikační schopnosti
schopnost práce v týmu

 

Nabízíme

podpora při dalším vzdělávání a zvyšováním kvalifikace
zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, e-kartu Pluxee, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:

Profesní životopis dokládající praxi pro danou pozici
Kopie dokladů o vzdělání, případně akademických titulech
Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Případné dotazy ohledně předpokládaného profilu uchazeče zodpoví Zdeněk Svejkovský, e-mail: zdenek.svejkovsky@ujep.cz, tel.:  +420 775 091 327.

Případné dotazy k systému výběrového řízení směřujte na adresu: personalni@ujep.cz.

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 1. 7. 2024.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.