Přehled

Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na místo:

 

PRACOVNÍK/CE VÝZKUMU do oddělení TECHNOLOGIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8320

 

Náplň práce:

 • výzkumný pracovník/pracovnice v oblasti technologie životního prostředí a/nebo materiálového inženýrství na Oddělení technologie životního prostředí
 • výzkumná a publikační činnost, presentace výsledků a výstupů VaV aktivit, sebevzdělávací aktivity, spolupráce na přípravě a realizaci národních i mezinárodních VaV projektů, navrhování a řízení laboratorních experimentů a terénního ověřování nových procesů a dosahovaných poznatků intenzivní spolupráce s aplikační a komerční sférou

Požadované dovednosti:

 • zkušenost s analýzou a interpretací dat a prezentací vědeckých výsledků ústní a písemnou formou v českém i anglickém jazyce
 • zkušenost s prací v enviromentální laboratoři se zaměřením na technologie vody
 • zkušenost s prací s nanomateriály výhodou
 • schopnost kritického myšlení a samostatného rozhodování
 • schopnost detailní a multikriteriální analýzy řešení
 • vysoká míra kreativity a invence při řešení náročných technických a technologických problémů
 • spolehlivost dodržování stanovených termínů
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost finalizace zadaných úkolů
 • flexibilita, odpovědnost a proaktivní přístup
 • samostatnost, komunikativnost
 • řidičský průkaz skupiny B
 • znalost českého jazyka slovem i písmem umožňující profesionální práci

Požadované vzdělání:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně (Ing. nebo Mgr. nebo zahraniční ekvivalent) v technickém nebo přírodovědném oboru se zaměřením na technologii životního prostředí, nebo chemické inženýrství, nebo materiálové inženýrství/nanomateriály v době nástupu podmínkou
 • dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem (min. úroveň B2), další cizí jazyk výhodou

Pracovní poměr:

 • úvazek 50 %, případně dle dohody
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou nejméně na 1 rok s možností prodloužení v návaznosti na realizaci projektů a vnitřní předpisy TUL

Termín nástupu:   01.09. 2023, případně dle dohody

Mzdové zařazení:

 • mzdová třída C1 (R1) dle Vnitřního mzdového předpisu
 • předpokládaná hrubá mzda při 100% úvazku: 38 000,- Kč dle dosažených zkušeností a praxe. Možnost výplaty mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení výkonu zaměstnance

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 • zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
 • 6 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • závodní stravování
 • univerzitní mateřská školka
 • dětský koutek pro děti batolecího věku
 • možnost ubytování v ubytovacích zařízení Technické univerzity v Liberci
 • jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole a školení
 • zdarma sportovní aktivity (např. tenis, sauna, posilovna) v objektech univerzity
 • zdarma plavání v libereckém bazénu
 • zvýhodněné telefonní tarify
 • podrobnější informace zde:

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a)       strukturovaný životopis

b)      přehled dosavadní odborné a publikační činnosti

c)       doklady o ukončeném vzdělání

d)      doklad o znalosti anglického jazyka na úrovni B2 nebo ekvivalent (v případě nedodání bude znalost ověřena při ústním pohovoru)

Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději do 30. 6. 2023 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:

Technická univerzita v Liberci, Personální a mzdové oddělení, Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1

Kontaktní osoba:              Ing. Alena Šírková, Personální a mzdové oddělení

e-mail:                                 volnamista@tul.cz

 

Výběrové řízení proběhne v prvním kole formou posouzení doručených dokumentů, v případě konání druhého kola osobním či online pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informování nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení výběrového řízení.

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na úřední desce Technické univerzity v Liberci (https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera). Uchazeč je oprávněn vyžádat si od ředitele vyjádření ke svému výsledku prostřednictvím e-mailu hr.cxi@tul.cz, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Ředitel zašle uchazeči ve lhůtě 14 kalendářních dní od data doruční žádosti své vyjádření v písemné podobě.

Výběrové řízení na výše uvedené místo je od  18. 5. 2023 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity        v Liberci (https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera), na webových stránkách CXI (https://cxi.tul.cz/lide-kariera/volna-pracovni-mista), na portálu zaměstnanosti MPSV (https://uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr), na portálu EURAXESS: (https://www.euraxess.cz/) a na portálu ResearchJobs (https://www.researchjobs.cz).