Přehled

Název doktorské práce:

Pozorování povrchových dějů na elektrodách akumulátorů pomocí AFM mikroskopie

Popis práce:

AFM mikroskopie je jedna z vhodných technik k pozorování povrchů elektrod v jejich přirozeném prostředí. Cílem je vypracovat metodiku, která umožní využít tuto mikroskopickou techniku k pozorování dějů, které probíhají v různých typech akumulátorových systémů v různých provozních režimech. Výstupem zadání bude ověření dostupných znalostí o procesech probíhajících v akumulátorech a získání nových poznatků o těchto procesech.

Vedoucí práce:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

baca@feec.vutbr.cz