Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Přírodovědecké fakulty výběrové řízení na obsazení pracovního místa s termínem podání přihlášek 10.3.2024

Nástup od 1. dubna 2024, předpokládaný konec pracovního poměru 30. června 2028, mzda 60 000 Kč brutto. Uchazeč bude pracovat v rámci skupiny environmentální geochemie (https://egg.natur.cuni.cz/) v laboratoři multikolektorové hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (MC ICP MS).

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz. Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

 

Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kvalifikace

  • Titul Ph.D. z geochemie se zaměřením na chování kovů během zvětrávacích procesů, izotopové monitorování kontaminace kovy. Zkušenosti s technikami separace kovů z vod a mineralizátů, měření MC ICP MS, publikace v oblasti geochemie.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • motivační dopis
  • doporučující dopis

Zveřejněno: 2024-02-09
Nástup dle dohody: Ne
Doba trvání: 3 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty