Přehled

Popis pracovního místa:

 • Zkoumání molekulárních mechanismů, které řídí virulenci Leishmania.
 • Zapojení se do dalších probíhajících projektů v laboratoři, jako je výzkum komplexní genomiky trypanozomů, evoluční biologie parazitismu, udržování virových a endosymbiotických bakterií nebo mechanismu translace u těchto fascinujících bičíků.
 • Spolupráce s mezinárodním týmem.

Kvalifikační a další předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání III. stupně v oboru Biochemie nebo příbuzném oboru, získané v posledních 5 letech (doba rodičovské/mateřské dovolené se nepočítá).
 • EU research level: R2 – Recognized.
 • Znalost angličtiny na úrovni B2.
 • Pokročilá orientace v oblasti omických analýz nebo molekulární biologie výhodou.

 Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • Angličtina

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaný úvazek:

 • 100 % (případně dle dohody)

Požadované dokumenty (v anglickém jazyce):

 • Podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
 • Životopis (vč. popisu mezinárodních zkušeností)
 • Kopie doktorského diplomu
 • Motivační dopis

Vaši přihlášku do výběrového řízení a všechny požadované dokumenty zašlete prosím elektronicky na následující adresu: vyacheslav.yurchenko@osu.cz

Uzávěrka pro zasílání žádostí:

 • 28. dubna 2024

První kolo výběrového řízení proběhne formou posouzení zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Děkanka fakulty je oprávněna bez uvedení důvodu výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Obecné informace můžete konzultovat s personalistkou Přírodovědecké fakulty na adrese: lucie.malovcova@osu.cz

Kontakt:

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta

personální oddělení

Bc. Lucie Malovcová

Chittussiho 10

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail: lucie.malovcova@osu.cz

tel.: + 420 553 46 2107